Manutan, management

Manutan, management

Vraag:

Veranderprogramma ‘leiderschap na een overname’ voor de Benelux

Aanbod:

4-daags management programma ‘Managing a situation of significant change’, gericht op 1) belang van verandering en innovatie, 2) identiteit als leider (m.b.v. MBTI), 3) leiden van het individu en 4) leiden van je team

Resultaat:

Gemotiveerd management met oog voor belang van verandering en innovatie, tools voor leiderschap bij verandering en een versterkte onderlinge verbinding.

“In de training die Jacobien gegeven heeft stond het bevorderen van ‘autonomie’ in handelen en beslissen centraal, van medewerker en team. Nu zie je na afloop van de training dat het bewustzijn op autonomie is vergroot. We spreken hier vaker onderling over en refereren hiernaar bij het benaderen van medewerkers en teams. We spreken medewerkers hier ook meer op aan. Jacobien heeft in haar wijze van trainen, het gesprek daarover in de training en het bewustzijn creëren bij de deelnemers, hier een belangrijk fundament voor gelegd. Ze is daadwerkelijk geïnteresseerd in de medewerker en de organisatie en is in staat om van een afstandje met een helicopterview input te geven waar ieder individueel wat mee kan in het werk.  Ze is in staat om een goede werksfeer, groepsdynamiek tot stand te brengen waarbij iedereen zich thuis voelt en de ruimte ervaart om zichzelf te zijn en te leren. Ze heeft ook goede input gegeven om het trainingsmateriaal verder te ontwikkelen om zo het effect voor de medewerkers en organisatie te vergroten. Fijn om mee samen te werken op het snijvlak van team- en organisatieontwikkeling.”

Lydia Rongen, HR Manager Benelux

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.