Stilstaan bij je veerkracht; check je behoeften!

 

Ik hoor steeds meer geluiden van en over mensen die, nu ze thuiswerken, minder goed in hun vel zitten. Begrijpelijk, in een crisis. Omdat veel thuiswerkende mensen zoekend zijn en tekort komen op een bepaalde manier. En behoefte hebben aan een externe structuur en prikkels om in een ‘working mood’ te blijven.

 

Klanten

Gelukkig ziet een groeiend aantal werkgevers dit ook. Preventief lanceerde een klant van mij support voor zijn werknemers. Met een ‘mental health initiative’ kunnen werknemers, bij behoefte, een coachgesprek aanvragen. Met een andere klant ontwierp ik een individueel coachtraject waarin veerkracht centraal staat. In mijn ogen een superidee én een verstandige aanpak.

Checklist

Want juist een crisis doet een enorm appél op je veerkracht. De vraag is hoe je hier mee kunt omgaan, en er misschien zelfs veel van kunt leren. Hoe je als het ware gebruik maakt van de tegenstroom. Voor veerkracht is het allereerst belangrijk om stil te staan bij je behoeften. Want juist onze basisbehoeften staan in deze situatie onder druk. Je kunt deze checklist gebruiken, gebaseerd op inzichten van Abraham Maslow en Eric Berne:

Behoeften

  1. biologische behoeften: voeding, water, lucht, seks, goede basistemperatuur, zintuiglijke stimulatie (horen, zien, proeven, ruiken, voelen), rust;
  2. veiligheid (vrij zijn van angst);
  3. sociale behoeften: erkenning, verbinding, sociale prikkeling en structuur in onze tijd (met en zonder anderen);
  4. zelfwaardering: zelfrespect en trots m.b.t. onze prestaties;
  5. zelfactualisatie: behoefte om ons potentieel te verwezenlijken.

 

In de praktijk

Bij sommige mensen staat een enkele behoefte onder druk, bij sommigen meerdere. Belangrijk om bij stil te staan, want dit gaat over motivatie. Bij structuur kun je bijvoorbeeld denken aan een grens aan het begin en einde van een werkdag, of het einde van een werkweek. Of aan een pauze. Een fysieke ruimte die begrensd is en waar niet steeds anderen zijn. Genoeg structuur ook in de vorm van ritme; afwisseling met bewegen en buitenzijn (met weinig mensen). Want vaak zijn vaste plaatsen, routines en bewegingen weggevallen.

Bij prikkels kan het gaan om aandacht en erkenning. Maar ook prikkels als stimulans, in de vorm van afwisseling van informatie en cognitieve uitdaging. En die staat soms op een lager pitje of is verdwenen. En dan hebben we ook nog veel behoefte aan contact en verbinding. Een heel belangrijke bron van motivatie en welzijn, die vaak wordt onderschat. We zijn in deze tijd meer dan gewoonlijk aangewezen op onze interne aansturing en motivatie. En moeten meer moeite doen voor externe prikkels.

De overige behoeften; de biologische behoeften, maar ook veiligheid, zelfwaardering en zelfactualisatie spelen net zo goed een heel belangrijke rol. Ik licht ze hier niet verder toe omdat ik denk dat deze iets makkelijker worden herkend.

Tekort

Bij een ‘tekort’ aan voeding op deze behoeften kunnen we ons wat somber, gestrest, gedemotiveerd en ongelukkig gaan voelen; een soort ‘deprivatie’. Om dit te voorkomen, en om je commitment (aan werk en relaties) en effectiviteit hoog te houden, is het belangrijk oog te hebben voor je intrinsieke motivatie en welzijn. En die van de mensen om je heen.

Neem daarom je eigen behoeften en die van eventuele werknemers of collega’s serieus. En onderneem actie bij zorgen, want je kunt iets doen! Meer weten? Ik denk graag met je mee. jacobien@groeikracht.nu /06-20492106.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.